ĐỜI LÀ THẾ !

Đúng không ai nhớ, sai chẳng ai quên … Vị Sư già viết lên giấy
4 phép tính:
2 + 2 = 4;4 + 4 = 8;8 + 8 = 16;9 + 9 = 19
Ngay lập tức, các đệ tử nhao nhao lên:
“Thầy ơi, thầy tính sai một phép tính rồi.”
Vị Sư già ngẩng đầu lên, chậm rãi nói:
“Đúng thế, mọi người đều nhìn thấy rất rõ, phép tính này ta đã
tính sai rồi. Nhưng 3 phép tính trước tính đúng, tại sao không có
một ai khen ta mà chỉ nhìn thấy và lập tức chỉ ra phép tính sai của
ta?”
Đạo lý 100 – 1 = 0
Làm người cũng vậy, khi bạn đối xử tử tế với người khác 10 lần,
họ có thể cũng chẳng nhớ, nhưng chỉ 1 lần bạn làm họ phật ý, họ
sẽ nhớ rất lâu và có thể phủ nhận hoàn toàn những điều tốt đẹp
mà bạn dành cho họ.
Đó chính là đạo lý 100 – 1 = 0.
Người xưa có câu: Cho một bát gạo thành ân nhân, cho một bao
gạo thành kẻ thù. Có những người đã quen với việc được cho mà
dễ dàng quên ơn huệ.
Không phải ai ai cũng hiểu được hai chữ “độ lượng”!
Cho dù bạn sở hữu cả chục cái tốt cái hay nhưng chỉ cần có một
cái không tốt, nó sẽ là cái cớ để xóa sạch sẽ mọi cố gắng nỗ lực của
bạn. Cho dù bạn dốc hết tâm huyết ra vì người khác, nhưng chỉ
một việc không đúng, bạn sẽ trở thành tội đồ trong mắt họ.
Trong cuộc sống này có một số người, bạn giúp họ cả trăm lần
họ không có được một lời cảm ơn. Nhưng chỉ một lần không giúp,
họ quay ra hận bạn. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực bỏ ra vì người khác,
thứ bạn nhận lại được không phải là sự chân thành mà chỉ là nỗi
cay đắng.

 • Nhưng thôi, thói đời là thế, những ai chấp nhận được thói đời
  người đó sẽ giàu có thêm lòng độ lượng và thanh thản. Chê bai,
  oán trách đời thì mọi thứ vẫn không khác đi mà không gian tâm
  thức mình ngày càng thu hẹp lại ?
  Nửa đời người khi tỏ ngộ
  Phân trần sai, đúng mà chi!
  Thế gian mọi điều tương đối
  Tình ta độ lượng nhu mì ..
  Như Nhiên
  TTT