CÁCH SỐNG TỰ TẠI Ở ĐỜI.


Xã hội hiện nay thật giả lẫn lộn, lòng người trắng đen khó đoán. Người
thật sự có trí tuệ sẽ không sống quá khôn ranh, suốt ngày mưu toan các kiểu,
mà tập lấy sự “khù khờ” để giữ gìn sự lương thiện và tránh xa những cuộc
đấu tranh không hồi kết.
Khù khờ là một loại độ lượng, dĩ hòa vi quý, có thể xem nhẹ mọi
chuyện. Làm người, có thể tha thứ được cho ai thì nên tha thứ, có thêm một
người bạn, chính là có thêm một con đường.Bao dung người khác, cũng là
vì mình mà lưu giữ ân tình. Biển chứa trăm sông, bởi vì bao dung mà trở
thành rộng lớn. Người có bao dung, thì mưu sự mới dễ thành.
Bình thường hồ đồ một chút, cho người khác một khoảng không gian,
cũng là cho mình một bầu trời rộng lớn.Đương nhiên, biểu hiện ra có thể hồ
đồ, nhưng trong nội tâm cần rõ ràng minh bạch, lúc nào cũng phải điều
chỉnh chính mình, phóng tầm mắt ra xa, đừng nhắm vào khuyết điểm của
người khác, phải hiểu được chịu thiệt một chút mới đắc được những thứ to
lớn.
Thực ra cuộc đời một con người đơn giản như vậy đấy. Bạn vui một
chút, thì sẽ ít buồn hơn một chút. Bạn ngủ thêm một chút, khi tỉnh giấc rồi
sẽ thấy sảng khoái hơn một chút. Làm một người đơn thuần nhất, thì sẽ trải
nghiệm được quãng đời hạnh phúc nhất.
Mặc kệ ngoài kia có những người lòng dạ đa đoan, ta cứ sống đơn giản
như ta muốn. Bởi cuộc đời ngắn ngủi, biết vừa lòng thỏa chí mới thong dong;
Cuộc sống bộn bề, biết khù khờ một chút mới tự tại…
Sưu tầm.