CHỌN MỘT TRONG HAI

A. Bạn thích có quyền lực hay bạn cần sự an lạc của nội tâm? Bạn chỉ nên chọn Một trong Hai.

Bạn yêu thích sự nổi tiếng hay bạn cần sự an lạc của nội tâm? Bạn chỉ nên chọn Một trong Hai.

Bạn muốn sống sung sướng hay bạn cần sự an lạc của nội tâm? Bạn cũng chỉ nên chọn Một trong Hai.

Bạn mong ước nhiều tài sản tiền bạc hay cần sự an lạc nội tâm? Bạn chỉ có thể chọn Một trong Hai.

Nếu bạn chọn tất cả những điều trên mà bạn lại bỏ quên tâm an lạc thì bạn có thật sự hạnh phúc chăng? Nếu thiếu vắng tâm an lạc chắc có lẽ mọi thứ đều vô nghĩa!

B. Cuộc đời này như là một ngôi trường, một lớp học. Khi chúng ta bắt gặp những điều hạnh phúc hoặc đau khổ thì hãy xem đó như là bài học, bài kiểm tra. Hãy học thuộc lòng những bài học, bài kiểm tra đó bằng nhận thức của trí tuệ, bằng sự Chánh Niệm của tu tập.

C. Sống tha thứ không phải vì mục đích chiến thắng hay thất bại, hoặc đạt được sự cao quý hay thấp hèn. Mục đích của tha thứ chính là thoát khỏi những trói buộc của nội tâm để vun bồi niềm an lạc bên trong tâm hồn. Tha thứ không phải để mong cầu người khác nể phục, coi trọng mình mà quan trọng nhất chính là nuôi dưỡng tâm an tịnh.

D. Chúng ta cố gắng làm việc mỗi ngày không phải chỉ để kiếm tiền.

Mà chúng ta còn phải kiếm:

– Sự an vui

– Những người bạn tốt

– Làm lợi ích đến nhiều người

– Cống hiến tài năng

– Vun bồi phẩm chất.

E. Cuộc đời này vô cùng ngắn ngủi đừng ngồi đó nghĩ đến những điều không tốt của người khác. Hãy nhiệt tâm với Chánh Pháp. Thời gian không còn nhiều nữa đâu!

F. Khi cận kề sự chết, người bạn thân nhất của chính mình đó là Thiện Pháp. Những Thiện Pháp đã làm là người bạn tốt nhất trong sinh tử.

Thiền Sư Jotika

Namo Buddhaya