HỌC HẠNH SỐNG QUA LỜI ĐỨC PHẬT DẠY

 1. Học Hạnh Của Đất:
 • Này La Hầu La, con hãy học cách hành xử của Đất: Dù người ta có đổ
  hay rải lên Đất những thứ tinh sạch và thơm tho như hương hoa, nước ngọt,
  sữa thơm … hay là những thứ hôi hám và dơ dáy như máu mủ, nước tiểu,
  phân rác … thì Đất cũng tiếp nhận những thứ ấy một cách rất thản nhiên,
  không vướng mắc, tự hào, cũng không oán hờn tủi nhục !
  Tại sao ạ !?
  Tại vì Đất là Địa Đại có dung tích rộng lớn, có khả năng tiếp nhận và
  chuyển hóa !
  Nếu Tâm của con rộng lớn vô lượng như Đất, thì con cũng có thể tiếp
  nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công, oan ức … và những thứ ấy không
  thể làm cho con buồn tủi và khổ đau được !
 1. Học Hạnh Của Nước:
 • Này La Hầu La, con hãy học cách ứng xử của Nước: Dù người ta có đổ
  xuống Nước những chất thơm tho đẹp đẽ … hay là giặt rửa trong Nước
  những thứ dơ bẩn, hôi hám … thì cũng không vì thế mà Nước bị vướng mắc,
  tự hào, hoặc cảm thấy oán hờn và tủi nhục !
  Tại sao ạ !?
  Tại vì Nước là Thủy Đại có dung tích rộng lớn, có khả năng lưu chuyển,
  có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả những gì đã nhận !
  Nếu Tâm của con rộng lớn bao la vô lượng như Nước, thì con cũng có thể
  tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công, oan ức … và những thứ ấy sẽ
  không thể làm cho con đau khổ và buồn tủi được !
 1. Học Hạnh Của Gió:
 • Này La Hầu La, con hãy học cách cư xử của Gió: Năng lực của Gió có
  thể tiếp nhận, thổi và di chuyển mọi mùi hương … dù thơm, dù thối mà
  không bị vướng mắc hay bám chấp vào những tự hào, buồn khổ, hay tủi
  nhục !
  Tại sao ạ !?
  Tại vì Gió là Phong Đại có dung tích vô cùng rộng lớn, có khả năng
  chuyển hóa và di chuyển phi thường !
  Nếu Tâm của con có khả năng chuyển hoá và di chuyển phù hợp nhất,
  thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công và oan ức …
  mà kẻ khác trút lên con; Khi đó những thứ ấy không thể làm xáo trộn được
  sự bình an và hạnh phúc trong con được!
 1. Học Hạnh Của Lửa:
 • Này La Hầu La, con hãy học cách hành xử của Lửa: Năng lực của Lửa
  có thể tiếp nhận và đốt cháy mọi thứ, dù là những cái xấu dơ bẩn … Lửa
  cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ, chán chường, tuyệt
  vọng!
  Tại sao ạ !?
  Tại vì Lửa là Hỏa Đại có sức mạnh và khả năng vô cùng lớn, có thể thiêu
  đốt và chuyển hoá tất cả những gì người ta mang tới!
  Nếu Tâm của con không kỳ thị, không vướng mắc, thì con cũng có thể
  tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công, oan ức … và những thứ ấy sẽ
  không thể nào làm xáo trộn hạnh phúc và bình an trong con được!