NẾU KHÔNG CÓ TỪ BI

Nếu không có Từ Bi, sự thật biến người ta thành kẻ ưa soi mói
Nếu không có Từ Bi, bổn phận khiến người ta dễ nóng giận.
Nếu không có Từ Bi, sự công bằng làm cho con người ta đâm ra tàn nhẫn
Nếu không có Từ Bi, sự khôn lõi dẫn dắt con người đi tới chỗ láu cá
Nếu không có Từ Bi, sự đon đả biến con người thành kẻ giả dối
Nếu không có Từ Bi, danh tiếng làm bạn trở thành kẻ kiêu ngạo
Nếu không có Từ Bi, của cải làm con người ta trở nên bo bo.
Nếu không có Từ Bi, lòng tin suông sẽ biến bạn thành kẻ cuồng tín
Nếu không có Từ Bi, sự am hiểu đẩy bạn trở thành kẻ cố chấp
Nếu không có Từ Bi, quyền lực khiến người ta trở thành kẻ áp bức
Nếu không có Từ Bi, bạn trở thành tù nhận bởi chính ”trí tuệ ích kỷ” của
mình.

 • Những lý do giải thích vì sao ta nên giúp đỡ người khác.
  Làm điều tốt cho người khác tạo ra một cảm giác hài lòng trong bạn. Bạn
  sẽ cảm thấy hạnh phúc bên trong nếu bạn giúp đỡ người khác.
  Khi bạn giúp một người nào đó thì tự động người đó rơi vào danh sách
  bạn bè của bạn. Giúp đỡ là cách dễ dàng nhất để kết bạn mới và trung thành.
  Bản chất của con người cư xử theo cách tương tự với người khác khi họ
  cư xử với bạn. Vì vậy, nếu bạn giúp một người, thì anh ấy hoặc cô ấy cũng
  sẽ giúp bạn trong thời gian tới.
  Khi bạn giúp đỡ người khác, bạn không chỉ phục vụ trực tiếp người đó
  mà là bạn tạo ra hiệu ứng. Người mà được bạn giúp lần lượt cũng giúp người
  khác. Do đó, bạn tạo ra chuỗi hạnh phúc và gián tiếp giúp đỡ tất cả mọi
  người, qua đó tăng hệ số hạnh phúc không chỉ cho bản thân và người mà
  bạn đã giúp đỡ mà còn là của một nhóm người rộng lớn hơn.
 • Thở ra không thở vào. Hỏi thế gian này cái gì là ”của bạn”?
  Thiện Tri Thức
  Namo Buddhaya