CÓ NHÂN ẮT CÓ QUẢ

Hãy nhớ rằng không có bất cứ điều gì trên đời này là bỗng nhiên cả.
Bạn không thể bỗng nhiên bệnh tật, bạn không thể bỗng nhiên gặp hoạn
nạn, bạn không thể bỗng nhiên bị tai ương ập đến…
Tất cả đều có nguyên do, tất cả đều là sự vận hành của luật nhân quả
nghiệp báo, gây nhân nào sẽ gặt quả đó, không bao giờ sai chạy, bạn có thể
lách được luật đời, luật nhà nước, luật xã hội, nhưng vĩnh viễn không thể
nào lách được luật nhân quả.
Bởi vậy nhà Phật mới có câu:
“Bồ-tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả.”
Bồ tát thấy rõ ràng rằng nhân nào sẽ đưa đến quả nấy, nên các Ngài tuyệt
đối không gây tạo nhân xấu ác.
Chúng sanh do không thấy rõ ràng luật nhân quả, nên ác nghiệp vẫn hàng
ngày vô tư thực hiện, khi nào quả báo đến, tai ương đến, hoạn nạn đến mới
biết sợ, còn bình thường thì việc xấu ác vẫn thản nhiên làm.
Đó cũng chính là nguyên do tại sao Bồ-tát luôn an nhiên tự tại, còn chúng
sanh thì luôn ngập chìm trong khổ não sầu bi, tai ương, hoạn nạn, sóng gió
nổi trôi, luân hồi sanh tử.
Và đó cũng chính là lời tâm huyết mà Đức Phật Thích Ca căn dặn chúng
ta để có được một cuộc đời an lành hạnh phúc :

  • Không làm mọi điều ác.
  • Thành tựu các hạnh lành.
  • Tâm ý giữ trong sạch.
  • Chính lời chư Phật dạy.
    Kinh Pháp Cú.
    Giới Định Tuệ
Advertisement