LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY

“Đức Phật nói: trong cuộc sống, có hai hạng người mạnh nhất: một là
người đủ năng lực giữ mình không phạm sai lầm mới, hai là người đã từng
phạm sai lầm nhưng biết hối hận và dừng lại”.
Nguyên văn chữ Hán:
經中佛說有二種健兒。一者自不作罪。二者作已能悔。
(Kinh trung Phật thuyết hữu nhị chủng kiện nhi: nhất giả Tự bất tác tội; nhị giả
Tát dĩ năng hối).
Khi hạt cỏ dại không còn muốn nằm mãi trong bóng tối nữa, nó sẽ gom
hết can đảm, tự xé thân ra, nảy mầm, trở thành một chồi non; và khi ngọn cỏ
dại không muốn chỉ sống cho riêng mình nữa, nó sẽ thu người lại, ra hoa.
Khi một kẻ không muốn sống trong những ngày buồn tủi nữa, họ sẽ gom
hết dũng khí để từ bỏ những lầm lỗi ngày xưa, đứng lên làm một con người;
và khi không muốn chỉ sống cho riêng mình nữa, kẻ đó sẽ cúi xuống, đỡ một
ai đó đứng lên.
Bình minh và hoàng hôn là hai thời điểm đẹp nhất của một ngày. Khoảnh
khắc bắt đầu và kết thúc một ngày, hai thời điểm khác nhau, nhưng cả hai
đều đẹp như nhau.
Khi gom đủ can đảm để có thể làm được một việc thiện mà bản thân chưa
từng làm, và khi gom đủ dũng khí để có thể từ bỏ được những việc xấu ác
đã trở thành thói quen, đó là hai thời điểm đẹp nhất của đời người, cả hai
đều đẹp như nhau.
Tất cả chúng ta, ai cũng đang nỗ lực cho một điều gì đó, có kẻ nỗ lực đuổi
theo những điều hư ảo gió giông, có kẻ nỗ lực để dừng lại, có kẻ nỗ lực ngược
giông gió để trở về, có kẻ hòa mình vào gió giông để giữ một người đang
quay cuồng trong đó dừng lại. Ai cũng đang nỗ lực, nhưng không phải ai
cũng được xem là người mạnh mẽ.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng mất rất nhiều công sức cho những điều
không đáng; ai cũng từng đôi lần nỗ lực rất nhiều để biến mình thành một
kẻ tầm thường, nhưng không biết.
Người ngủ an.
Vô Thường.
Núi. 3.10.2022
Om Mani Padme Hum.

Advertisement