NHÀ SƯ và CHIẾC CỐC

Có một vị Tăng tên là Sangharaja. Một lần đến Trung Quốc, ở đó, người
ta đã tặng cho ông một chiếc cốc uống trà rất đẹp. Nó không giống như bất
cứ thứ gì ông nhìn thấy trước đây. Và ngay khi ông cầm nó trên tay, ông lập
tức đau khổ. Mình nên để nó ở đâu đây? Chỗ nào an toàn để cất nó?
Ông không ngừng lo sợ nó sẽ bị vỡ. Trước khi có chiếc cốc đó, ông rất ổn.
Một khi có nó, ông muốn đem khoe với mọi người ở quê nhà Thái Lan. Ông
bỏ chiếc cốc vào trong giỏ và luôn miệng nhắc nhở mọi người “hãy cẩn thận
để chiếc cốc không bị vỡ !” Đi đâu ông cũng phải trông chừng nó. Ông
không có gì ngoài khổ đau. Trước đó, nỗi khổ của ông không tồn tại, nhưng
bây giờ, ông mang gánh nặng khi giữ chiếc cốc này.
Ông lên máy bay về Thái Lan. Khi ông về đến, ông luôn cảnh báo mọi
người: “Hãy cẩn thận! Ở đây có đồ dễ vỡ”. Cứ như vậy, ông đau khổ vì dính
mắc với chiếc cốc. Cuối cùng, một ngày kia, một nhà sư cầm chiếc cốc lên
và nó trượt khỏi tay anh, vỡ tan.
Sangharaja cảm thấy thật nhẹ nhõm. “Ôi, mình được tự do rồi sau những
năm dài đau khổ.”…

  • Thầy Ajahn Chah –
Advertisement