LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY

“Đức Phật nói: tâm từ bi là nguồn tình thương vô tận, dù mang ra để
thương bao nhiêu người cũng không hết; tâm từ bi như ao nước trong
xanh, rửa sạch hết những lầm lỗi của ta và người”.
Tâm từ bi là một nguồn năng lượng có thể tái tạo được, cho dù hôm nay
đã dốc hết lòng để thương người này, nhưng ngày mai sẽ lại có đủ tình
thương để thương được người khác.
Nếu chỉ thương được người này nhưng lại ghét bỏ người kia; nếu chỉ
thương được người trong hiện tại, nhưng ngày mai, khi người đã đổi thay,
lại sinh tâm hận thù, tình thương đó, nhất định không phải là từ bi.
Vì Từ bi không chỉ được thể hiện ở khả năng kiên trì trong việc thương
người mà còn được thể hiện ở khả năng thích ứng để bắt đầu lại khi người
đã đổi thay khác ngày xưa.
Đỉnh cao nhất của trí tuệ là khi đứng trước bất kì một người nào cũng
luôn nhìn thấy được những điều gì đó để thương. Nên hình thức cao nhất
của trí tuệ chính là từ bi.
Khi thương được một người, những lầm lỗi của họ không còn đáng kể
nữa; khi thương được bản thân, chúng ta sẽ tự biết phải nói như thế nào,
phải làm những việc gì, phải đi về hướng nào, phải buông bỏ điều gì và giữ
lại điều gì để ngày mai của mình không phải khổ; và khi thương được cuộc
sống, tất cả những vết thương mà cuộc sống gây ra trước đó ngay lập tức
lành lại.
Trái tim từ bi thực sự là một kho báu rất lớn, lớn đến vô tận, nhưng chúng
ta có thể mang theo nó đi khắp mọi nơi một cách rất nhẹ nhàng.
Từ bi không phải chỉ yêu thương một vài người mà là yêu thương tất cả
mọi người; không phải chỉ thương một chốc một lát mà là thương mọi lúc;
nên từ bi không phải chỉ giúp chúng ta bình yên trong một vài hôm, mà sẽ
giúp chúng ta bình yên được cả đời trong mọi hoàn cảnh.
Một ngày nào đó, khi đủ trưởng thành, chúng ta sẽ lại tin vào những điều
kì diệu của cuộc sống, như trẻ con ngày xửa ngày xưa đã từng tin, chỉ là khác
hơn một chút; trẻ con ngây ngô tin những điều kì diệu của cuộc sống đến từ
những thứ bên ngoài, từ đôi tay chứa đầy phép thuật của ông Bụt cô Tiên;
còn một người trưởng thành sẽ tin điều kì diệu của cuộc sống đến từ chính
bản thân mình, từ đôi chân không ngại khó, từ đôi tay không sợ gian nan,
và từ một trái tim chứa đầy từ bi dù đối diện với bao nhiêu đắng cay vẫn
gom đủ tình thương để nói được hai tiếng “thương người”.
Để được bình yên, chỉ cần một trái tim đầy tình thương, mọi chuyện chỉ
đơn giản như vậy, nhưng để có được điều đơn giản ấy lại là điều rất khó.
Người ngủ an.
Vô Thường
Núi.26.1.2023
Om Mani Padme Hum

Advertisement