ANH LÀ AI ?

Tại sân bay Kennedy ở Mỹ, một phóng viên đã tiến hành cuộc phỏng vấn
truyền hình.
Anh đặt câu hỏi cho những người đi qua:

“Theo bạn thứ gì đáng sợ nhất trên đời?”
Có người nói “chiến tranh”, người khác nói “sự nghèo đói, bệnh tật, sự
phản bội”…
Khi thấy một tu sĩ Phật giáo, Thiền Sư Seung Sahn, phóng viên liền đưa
câu hỏi này cho ông.
Thay vì trả lời, thiền sư lại hỏi:

“Anh là ai?”

“John Smith” – Phóng viên nói.

“Đây là tên của anh, nhưng anh là ai?”

“Tôi là một phóng viên truyền hình…”

“Đó là công việc của anh, nhưng anh là ai?”
Bắt đầu căng thẳng, rồi anh ta kết luận:

“Nói cho cùng, tôi là một con người!”
Vị thiền sư nhã nhặn đáp lời:

“Đó là tên gọi phân biệt loài người và loài vật, nhưng còn anh là ai?”
Đến đây thì người phóng viên trở nên bối rối, và không biết phải trả lời
câu hỏi “mình là ai – tưởng chừng rất đơn giản của vị thiền sư.
Vị thiền sư liền ôn tồn và đầy sự tinh tế với một nụ cười:

“Không biết mình là ai, đây chính là điều đáng sợ nhất trên đời!”
SƯU TẦM

Advertisement